SCM Keurmerk voor Containersloten

Een aantal sloten van Navacqs, waaronder het Cobra Container slot en het Kingpin slot zijn voorzien van een SCM Keurmerk. De Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) is een onafhankelijke stichting die zorgt voor certificeringen voor diefstal- en inbraakpreventie oplossingen voor mobiele objecten, waaronder vrachtwagens.

Al sinds 1993 worden er keurmerken afgegeven voor veiligheidsproducten zoals containersloten en trailersloten. In het College van Deskundige zijn diverse belanghebbende partijen vertegenwoordigd, waaronder deskundigen uit de beveiligingsbranche, verzekeringsbranche en uit het bedrijfsleven. De sloten worden gekeurd aan de hand van Keuringsvoorschrift MP03.

De sloten met een SCM keurmerk kunnen in twee categorieën vallen, namelijk:

 • Klasse Standaard *

Effectieve producten, gericht op de gelegenheidsdief, met een stand tijd van minimaal 3 minuten met gebruik van handgereedschappen die men gemakkelijk mee kan nemen en die op het lichaam verborgen kunnen worden.

 • Klasse Zwaar**

Effectieve producten, gericht op de professionele diefstal, met een stand tijd van minimaal 5 minuten bij gebruik van zwaardere gereedschappen.

De voorwaarden van een SCM Keurmerk

Allereest moeten de container- en trailersloten voldoen aan bepaalde technische eisen. Deze technische voorwaarden zijn als volgt:

 • Containersloten dienen voorzien te zijn van een uniek slotnummer of productiecode.
 • Sleutels moeten zijn voorzien van een blijvend leesbare identificatie, bijvoorbeeld een merknaam.
 • Het sleutelnummer moet of op de sleutel, of op een aangeringd metalen- of kunststoflabel zijn agebracht. Indien het sleutelnummer op een aangeringd metalen- of kunststof label is aangebracht,  dan dient de toelatingshouder een voorziening te treffen dat bij overleggen van een sleutel het bij-behorende sleutelnummer kan worden nagegaan c.q. gecontroleerd
 • Slotnummer en sleutelnummer mogen geen herkenbare relatie hebben.
 • Containersloten mogen met max. drie (3) identieke sleutels te worden geleverd.
 • Originele reservesleutels moeten lokaal in Nederland kunnen worden betrokken door opgave van het sleutelnummer.
 • Indien door de fabrikant of diens vertegenwoordiger nieuwe of extra sleutels geleverd worden, dient dit alleen te geschieden onder overlegging van het bewijs van eigendom, bijv. de sleutelkaart of een garantiebewijs. De gegevens over verstrekte sleutels zullen min. 3 jaar bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger bewaard worden.
 • Nabestelde originele sleutels moeten zijn voorzien van een onuitwisbare aanduiding “C” (copy) of “D” (duplicate).
 • Het sleutelmechanisme moet een praktische sleutelverscheidenheid hebben van tenminste 5.000 per profiel.
 • Het ontwerp van het sleutelmechanisme moet zijn gericht op uitsluiting van gebruik op andere wijze dan met de juiste sleutel.
 • Het leveren van moedersleutels is niet toegestaan

Naast de technische eisen voor het certificaat worden de containersloten ook in de praktijk getest. Hiervoor zijn meerdere sloten van het zelfde type gebruik om realistisch beeld te creëren. De praktijk test bestaat uit 12 onderwerpen/testen. De eerste vier worden getest aan de hand van Europese normen. De praktijk test bestaat uit de volgende onderwerpen:

 

1.

Corrosieproef

Conform EN 1670 Grade 3 (Bestand tegen extreme tempraturen van -20/+80°C

2.

Stoftest

Conform ECE R16, par 7.6.3

3.

Warmteproef

Conform EU 95/56, par 5.2.2.2

4.

Warmteproef met condenstest

Conform EU 95/56, par 5.1.3

5.

Vriestest

Het slot krijgt een douche van 15 minuten en kan 1 uur uitlekken. Vervolgens ligt het slot voor 2 uur in -20 °C. Daarna dient het slot binnen 60 seconden geopend te kunnen worden

6.

Valproef

Het slot maakt een vrije val vanaf 1 meter op een betonnen ondergrond. Voor de losse sloten wordt dit 50x uitgevoerd en 5x voor het gehele product.

7.

Duurtest

Het slot minimaal 5.000 keer volledig geopend/gesloten worden en daarna nog functioneren

8.

Kniptest

Conform EN 1232 (80 kN)

9.

Torsietest

* 1 kNm

** 2 kNm

10.

Trektest Product

* 30 kN

** 60 kN

11.

Aanvalstest

* minimaal 180 seconden met gereedschap dat handzaam is en eenvoudig meegenomen kunnen worden zonder dat dit de aandacht trekt

** minimaal 300 seconden met breed aantal gereedschappen, met uitzondering van elektrisch gereedschap (mits oplaadbaar)

12.

Trektest Stallingselementen

* 30 kN

** 60 kN

 

Zowel het Cobra Containerslot en het Andis 1100 Kingpin slot voldoen aan de hoogst ** haalbare norm die uitgegeven wordt door SCM. Het volledige rapport is op aanvraag beschikbaar.